Cần bán gấp bộ ghế xưa lâu năm gỗ gõ 
lên nước rất đẹp càn ngồi càng bóng mặt ghế dầy 2 cm có 5 món không nứt nẻ đảm bảo đùng gỗ
giá : 8 triệu 500 không bao vận chuyển alo trực tiếp