Em đang có sẵn 3 bộ bàn ghế gỗ Cẩm Nhập, Gõ Đỏ và Cẩm Thị

Bộ dưới đây là Cẩm nhập, tay 18, 10 món

Ghế dài, tay 18 cm

Bàn và ghế đơn và các món khác

Vân gỗ Cẩm nhập tay 18cm