cần bán bộ ghế xưa lâu năm gỗ gõ đã qua sử dụng còn rất đẹp có 5 món không nứt nẻ đảm bảo đúng gỗ
hợp phòng khách nhỏ không bao vận chuyển ,không trả lời mọi tin nhắn