Thanh lý bán bộ ghế gỗ gõ 6 món tay 8 đã qua sử dụng còn rất đẹp mặt liền nguyên tấm đảm bảo đúng gỗ kg nứt nẻ giá : alo
alo trực tiếp biết thông tin