Thanh lý nội thất thanh lý bộ ghế tay 10 gỗ căm xe đã qua sử dụng còn rất đẹp 90% có 6 món mặt nguyên tấm đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem giá : alo
không bao vận chuyển alo trực tiếp biết thông tin