Nhà chật bán bộ ghế gỗ hương lâu năm đã qua sử dụng còn rất đẹp có 5 món ghế dài : 1m75cm bàn : 1m25cm x 54 cm
đảm bảo đúng gỗ alo trực tiếp