Thanh lý bán bộ ghế căm xe gõ đã qua sử dụng còn rất đẹp 90% có 5 món đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem
( hổ trợ vận chuyển HCM ) không thương lượng không bao vận chuyển