Thanh lý bán bộ ghế căm xe đã qua sử dụng còn rất đẹp có 6 món hợp phòng khách vừa nhỏ đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem giá : liên hệ trực tiếp
không trả lời tin nhắn 
không bao vận chuyển