Cần thanh lý bàn ăn 8 ghế căm xe gõ
đã qua sử dụng còn rất đẹp không nứt nẻ đảm bảo đúng gỗ
không bao vận chuyển alo trực tiếp không trả lời mọi tin nhắn