Sửa nhà bán bộ ghế căm xe nguyên khối rất nặng và dày dặn đã qua sử dụng còn rất đẹp có 5 món đảm bảo đúng gỗ căm xe bao thợ xem
không bao vận chuyển alo trực tiếp