tôi là lý cao long, tôi đang bán tại đồng kỵ từ sơn- bắc ninh sập đẳng cấp gỗ hương lào đục tứ linh tinh xảo, bạn nào có nhu cầu liên lạc anh long 0984824186sập gỗ hương lào giá 400 triệu


chiếu hương ekop 2,2x20x3,4 giá 70 triệu khối


chiếu hương lào 1,65x25x3,65 giá 3,5 tỷ