Tôi dọn nhà, cần thanh lý các món sau:

MS1: Bộ salon gồm : 1 ghế dài + 2 ghế đơn + 1 bàn + 5 tấm nệm : Giá : 3trMS 2: Ghế gổ xếp cà phê, còn mới và sử dụng tốt 18 cái 2 tr.