Trường kỷ tam quốc
hàng đại to
Kt 2m17 x 61cm
Mặt bàn 60cm x 1m30
6 Lô dày 6cm
chân vuông 7cm
Chất liệu gỗ gụ
Giá 36 trieu