Bộ bàn ghế bố e mua tai cửa hàng đồ cổ trung quốc...niên đại  vai trăm năm...có bút tích phía sau lưng ghế...la bô bàn ghê gỗ trắc đen đc bàn tay nghệ nhân trung hoa làm nên....nhập tịch viêt nam đc khoảng 30 năm ...nay bán giao lưu voi các anh em trong phố.

Giá ra đi cho 1 siêu phẩm kịch độc đã đc nhiều nhà cổ học thẩm định....tuyệt đối hàng chuẩn...vi đã co nhiêu nguoi đến va trả giá...nhưng bố e k bán... vi la hàng suu tầm...bao hành cho quy khach trọn đời.

1ty300 triệu la giá ma e đưa ra đê giao luu ah....e ở sô 6 âu cơ_ tây hô _ hà nội

MONG ĐC GAP GỠ VA GIAO LUU CÁC CAO NHÂN TRONG PHỐ AH

Đt : 0921033336 em Tú

KÍNH PHỐ MUA BÁN VÀ CÁC BẠN HỮU