Đẳng cấp còn mãi, rất hiếm rất chát. Mời Anh Em giao lưu ạ.