Nhà chật cần thanh lý bộ ghế tay 12 gỗ gõ 
đã qua sử dụng còn rất đẹp 95% mặt ghế nguyên tấm dày 2 phân 2cm
hàng đặc làm không làm đôn có 4 món xem kỷ nội dung alo
không bao vận chuyển alo trực tiếp