Cần thanh lý bộ ghế gỗ gõ mật lâu năm đã qua sử dụng còn rất đẹp đảm bảo đùng gỗ không nứt nẻ có 5 món
không bao vận chuyển alo trực tiếp biết chi tiết