Cần thanh lý bộ ghế gỗ hương lâu năm 
đã qua sử dụng trên 20 năm còn rất đẹp có 6 món
không bao vận chuyển alo trực tiếp không trả lời mọi tin nhắn