cần thanh lý bộ ghế tay 8 có 4 món 
gỗ căm xe gõ đã qua sử dụng còn rất đẹp mặt liền nguyên tấm có 4 món hợp phòng khách nhỏ đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem
không bao vận chuyễn thiện chí alo trực tiếp