Cần bán nhanh bộ ghế tay 10 gỗ căm xe gõ
ghế lớn đã qua sử dụng lên nước còn rất đẹp mặt ghế nguyên tấm
đảm bảo đúng gỗ  có 6 món
không bao vận chuyển alo trực tiếp