Cần thanh lý bộ ghế xưa lâu năm gỗ khung
sườn cẩm lai mặt gõ
đã qua sử dụng còn rất đẹp
mặt ghế dày 2 phân rưỡi nguyên tấm
có 7 món
alo trực tiếp