Cần bán bộ ghế xưa cẩm lai gõ có 7 món mặt ghế nguyên tấm dày 2 phân 8 tay cuộn lớn chân ghế lớn 1 ghế dài : 2 m 3 ghế 1 bàn dày ; 1 phân rưỡi 2 đôn đã qua sử dụng còn rất đẹp
không bao vận chuyển alo trực tiếp