Cần bán bộ ghế gỗ xoan đào đài loan đã qua sử dụng còn rất đẹp có 5 món đảm bảo đúng gỗ xoan đào
không bao vận chuyển alo trực tiếp