Cần bán bộ ghế tay 10 gỗ căm xe gõ lâu năm
đã qua sử dụng lên nước rất đẹp
không co nhót gỗ không nứt nẻ
có 6 món
đảm bảo đúng gỗ
alo trực tiếp không tin nhắn