Cần bán bộ ghế xưa gỗ căm xe đã qua sử dụng còn rất đẹp không nứt nẻ có 5 món đảm bảo đúng gỗ
không bao vận chuyển alo trực tiếp không trả lời tin nhắn