Cần bán bộ ghế xưa lâu năm gỗ gõ mật
đã qua sử dụng còn rất đẹp
có 5 món
hợp phòng khách vừa và nhỏ
alo trực tiếp biết thông tin