Bộ Ghế Trúc Mai Song Hỷ
Bộ gồm 10 món
+1 đoản dài : 172cm x 57cm x 115cm
+ 4 ghế đơn  : 61cm x 57cm x 118cm
+ 1 bàn lớn   : 125cm x 100cm
+ 2 kẹp         : 33cm x 53cm
+ 2 đôn         : 33cm x 33cm
Chất liệu : gỗ gụ khảm ốc