Gỗ Trắc Quảng Bình 30 năm
Mối mọt chịu thua , không tỳ vết
Gỗ lục nạc, không vecni nhưng bóng láng cực đẹp
Hàng xưa sưu tầm Phố cổ Hà Nội