Gỗ lục nạc, không vecni nhưng bóng láng cực đẹp
Hàng xưa sưu tầm Phố cổ Hà Nội