Nhà e còn bộ bạn ghế như hình....gỗ nu nghiến....hinh thức mới 98% ...ho sứt mẻ....nhà rất giữ gìn....từ thời ông nội....nay k co nhu cầu sử dụng thanh lý 30tr đông...e ở 6 âu cơ - hà nội ... 0921033336 e tên tú....bô gồm 3 món : 2 ghế 1 bàn tròn....khảm trai mạ vàng....ngoai ra con rat nhiêu bô bàn ghế trắc