2 đoản dài hơn 130cm ,cổ sịn ,khảm ốc đỏ lửa nhìn ngoài đẹp hơn nhìu ,,1 bàn gụ ta làm được khoảng 15 năm