Bàn trà gỗ ngọc am thơm phức
Kích thước 1m6x60x30cm
Giá 25 triệu chốt lẹ mùa covid