Giao lưu bàn sư tử ten zin, mặt bàn rộng 99cm dài 193cm, cẩn diềm hồ