Nhà nhỏ nên cần bán lại cái bàn cù lá Nam bộ, chắc trên 50 tuổi rồi. Bàn này là bàn tiếp khách của nhiều đời TBT báo SGGP từ khi mới thành lập. Mặt bàn nguyên tấm gỗ 1m x 2,2m, không biết là gỗ gì? Mình chưa thấy cái bàn cù lá Nam Bộ nào có kích thước to và tấm nguyên như này, toàn bằng mặt đá. Huy 0989166706