Hình ảnh nói lên tất cả đẹp 6 mặt ngang 1m2 dày 17 dài 3m2 gõ nhập khẩu giá chỉ hai mấy triệu zalo 0979251841