Sửa nhà bán bộ ghế tay 12 có 6 gỗ căm xe gõ 
đã qua sử dụng lâu năm lên nước rất đẹp không nứt nẻ Đảm bảo đúng gỗ bao thợ đến xem
Không bao vận chuyển Alo trực tiếp không trả lời mọi tin nhắn