Bàn bán nguyệt dích zắc
Chất liệu gỗ gụ
Trưng bầy tượng đồ sứ hoa cây cảnh...Tôn vinh giá trị hiện vật
Lh:0971408556