Bán ghế kiểu xưa lâu năm 4 cái gỗ gõ 
 đã qua sử dụng còn rất đẹp 
không bao vận chuyển liên hệ trực tiếp