Dọn kho, thấy dư 05 đôn kê chân Salon, gỗ Trắc (1 dài, 4 ngắn). Ai cần thì liên hệ (SMS nếu không nghe máy)